Nordic Taste & Flavour Centre

 

Maggkurr AB är med sin VD Kurt Weid sedan 2015 styrelsemedlem i organisationen.

 

                                                   

                                                                 VISION                                                                                   

Att skapa en naturlig
mötesplats för forskning,
kunskapsuppbyggnad och
utbildning inom smak på
internationell nivå.

MISSION

Att säkerställa kompetens
och kunskapsuppbyggnad
inom smakområdet.


 

Kontakt

MAGGKURR AB Agronomgränd 8
175 44 Järfälla
+46709278063 maggkurr@bredband.net