Lycka och framgång (Min definition)

03.09.2017 17:19

Lycka och framgång kan man inte definiera med materiella symboler såsom dyra bilar eller en villa i toppläge. 

Lycka och framgång innebär för mig att vara närvarande – mitt i livet med alla ”ups and downs”. 

Det innebär också att vara nöjt med det man har och att bemästra livet med de människor man har vid sin sida. 

Till detta hör också den direkta tanken och viljan att göra saker och ting för att man tror på dem, och inte för att man är ute efter vinning och förtjänst