Matkultur - från dåtid till nutid

11.07.2017 19:25

Är ett besök hos Mc Donald´s kulturlös och en måltid i en fransk Fine Dining restaurang matkultur? – Ingetdera. Som matkultur kan alla händelser betecknas som människor sammanför vid måltiden och produkter som för ändamålet av hen har framställts och utvecklats. Inget som är statiskt, utan alltid en dynamisk process och ett ”bredvid varandra” där fattiga äter annorlunda än rika, unga äter annorlunda än gamla och svenskar annorlunda än kineser och familjen A äter annorlunda än familjen B. Det som presenteras på våra tallrikar, med vem och var vi äter säger mycket om vårt samhälle, vår historia, över maktfördelningen, religionen och över klimatet som hela tiden förändras. Men saker som förändras framkallar alltid osäkerhet. Det ställer sig frågan om det rätta förhållandet till maten, det rätta födointaget och det rätta bordsskicket.

Exempelvis var in i medeltiden vida utbredd att man åt med händerna i alla befolkningsskikten som senare däremot av borgarkulturen avvisades och idag avstår vi medels Finger Food och trenden kring Street Food i ökad utsträckning från gaffel och övrigt ätverktyg.

Men – låt oss våga ta en blick långt bakåt, in i den äldre stentiden där det var långt ifrån kännedom om matbestick: Välden var då tunnt befolkat, våra anfäder levde som jägare och samlare och åt – långt innan elden upptäcktes – i princip allting rå. Olika knölar, frukter, nötter, frön, olika skott, bär, sniglar och småkryp var deras huvudnäringsmedel.

Mycket från denna tid ligger ända fram till våra dagar höljt i mörker då ingen ju kunde anteckna och att organiska matrester snabbt förintas. Man kan förmoda att våra förfäder – innan de lyckades göra upp eld – åt där man hittade livsmedel. Hominiderna var strövare som i små grupper vandrade omkring och inte hade några fasta boningsplatser. Därför kan man anta att man knappast åt gemensamma måltider. Men när man lyckades göra eld ändrade sig detta. Någon har skrivit ” Den kulinariska utvecklingen eller till och med hela den mänskliga utvecklingen startades i och med man klarade av att göra upp eld” Det som var stekt eller kokt blev nu längre hållbart som gjorde att människorna stannade längre på samma plats och man började äta tillsammans. Upptäckten av elden utökade även utbudet av livsmedelsförsörjningen. Det som hitintills var svårt att smälta blev ätbart och de råvaror som värmebehandlades förintade bakterier och parasiter. Den nya matlagningstekniken påverkade också våra tänder. Vi fick mindre kindtänder – som behövdes för att mala sönder födan - och det blev därför enklare att formulera sig. Vetenskapsmän påstår att eldstaden blev upphovsplatsen till språken. Genom eldens möjligheter kunde nu också olika vilt växande spannmålssorter göras ätbara då de i okokt tillstånd inte gick att äta och smälta.

Ett tema som följer ständigt matkulturen är tillgången på mängden av de olika livsmedlen. I och med att människorna bosatte sig fick vi de första samhällen, som senare blev städer och länder. Ju större bosättningarna blev ju större blev man beroende av åkerbruk. Man var tvungen att bli mätt av baslivsmedlen. Kött åts i liten skala oftast av de mera priviligierade individerna inom befolkningen. Det uppstod därför en ojämn fördelning av livsmedlen sedermera som följde vår utveckling - från dåtiden till nutiden. Exempelvis har egyptierna redan 2000 år förre Kristi fastlagda fördelningssystem för livsmedel. Barn under fem år erhöll en liter korn per månad medan männen fick 40 – 50 liter. Kvinnor bara häften. Befolkningen var redan då tvungen att komplettera sitt näringsintag genom inköp av frukter, grönsaker och fisk. Redan i det gamla Rom syntes tydligt skillnaden mellan fattiga och rika.

Där de rika oftast bodde i städer och de fattiga på landet. Stadsbefolkningen åt bröd av vete och dinkel - som redan då bakades och köptes i storbagerier - medan man på landet åt korngröt. Tyvärr har denna trend följt mänskligheten fram till våra dagar.

Det vi äter eller inte äter är präglat av de kulturella smaksarvet vi har. Det finns kulturer där mat äter varmt sälspäck eller fårögon. I våra breddgrader får vi väl rysningar av detta. Därför anser jag att det är ett stort privilegium vi har i dag att varje individ, kultur, land eller världsdel kan bestämma vilka livsmedel man vill äta eller inte äta.

Denna förmån ska vi vara mycket rädd om!