Food Report 2025

11.03.2020 14:11

För några veckor sedan fick jag tag i en internationell Food Report 2025

Den bygger på sex trend - påståenden:

 

  1. Digitalisering.

Digitaliseringen skapar helt nya konkurrensrelationer. Framtidens kund särskiljer inte efter informationskanaler utan vill ha rätt erbjudande i alla situationer. Den mediala närvaron på alla kanaler kommer därför att vara avgörande för kommande generationer

  1. Convenience.

Convenience: Vi blir mer och mer bekväm, men inte nödvändigtvis lyckligare. Expansionen av Convenience bryter gränserna mellan gastronomi, detaljhandel, take-away och automater. Convenience och njutning går hand i hand, god service omdefinieras

  1. Homing istället för cocooning.

Kampen om dessa två faktorer ökar. Restaurangen blir vardagsrummet och vardagsrummet blir restaurang. Det "intellektualiserar" det offentliga rummet och gör den till ett hem. Dessutom går det enklare att laga mat hemma - till exempel genom leveransmat inklusive recept och ingredienser eller till och med en egenkock som laga mat åt dig bostaden.

  1. Social Food går förre smak.

Enligt den s.k. GDI-studien blir människan allt viktigare i sammanhanget. Restaurangen blir platsen för inspiration och kunskap, platsen för avkoppling för kropp och själ, platsen för det sociala mötet och livsstilen, platsen för äventyr och nyfikenhet samt ett socialt centrum för den enskilda individen.

  1. Migrations Food.

Att äta skapar identitet. Migrationen skapar en stor efterfrågan på kulturspecifika erbjudanden, vilket kan ses när stora kedjor förlitar sig på kulturspecifika erbjudanden, men framför allt på tillväxten av individuella, familjerelaterade restauranger.

  1. Polarized Eating.

Framtidens restaurang kombinerar högteknologi med biologisk romantik. I bakgrunden stöder högteknologin vårt behov av romantik, översikt, berättelser, öppenhet och hållbarhet. Online kompletteras med offline. Framtidens mat är snabb som Fast Food och av hög ekologisk kvalitet.