Den framtida kosthållningen

31.08.2020 21:32

Den framtida kosthållning är en fråga om tillit och förtroende.

Tiden där du fortfarande visste namnet på den ko vars mjölk du hällde i ditt kaffe på morgonen är över för gott!

Livsmedelsindustrin blir på grund av globaliseringen och bildandet av stora detaljhandelskedjor mer och mer ogenomskinligt. Samma sak gäller för gastronomin där stora kedjor mer och mer försöker likrikta och bestämma utbudet av det som serveras. Det kallar den moderna gästen upp på scenen, som inte nöjer sig med detta. Den vill veta exakt vad som erbjuds och serveras och branschen bör vara beredd på det!

Beskådar man denna utveckling ur fågelperspektiv finns det en sak som framför allt utmärker sig – och det är kvalité i ordets rätta bemärkelse. D.v.s. bra sort, bra värde, inre värde.

Inte bara livsmedels- och matskandaler har lett till denna utveckling - en ökad medvetenhet om hälsa och hållbarhet gör också gästen "känslig" i positiv mening. Framtiden tillhör mat med historia och substans. Kravet på omfattande kunskap om vad gästen får på tallriken visar sig vara både en utmaning och en möjlighet för restauratören vid närmare granskning. Framtids devisen som kommer att gälla mot kunden/gästen är: Skapa förtroende och sätt den alltid i förbindelse med kunskap!