Måltidspriset

  • Efter några års vila har Region Stockholm bestämd sig för att återuppliva Måltidspriset.
  • Undertecknad har den äran att precis som under de förra gångarna att ingå i juryn som utser pristagaren/pristagarna.
  • Med spänning ser jag fram emot bidragen som absolut bör vara till gagn för de patienter som är i vårdbehov inom regionen.

 

Måltidspriset premierar goda arbetssätt inom måltidsområdet.Idén med priset är att stimulera utveckling av patientmåltidsarbetet, genom att belöna goda exempel och ge möjlighet att inspirera andra.

Mera information: www.sll.se/maltidspriset